Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zaproszenie na wykład z cyklu "Biochemiczne podstawy zdrowia"

Temat wykładu to „Mykotoksyny”.
Podczas wykładu poruszane będą zagadnienia z podstaw mykologii, systematyki, biochemii i fizjologii grzybów. Wykład dotyczyć będzie głównie mykotoksyn, czyli toksyn grzybowych, ich metabolizmu i biosyntezy oraz ich znaczenia dla grzyba (konkurencja międzygatunkowa) i człowieka (zagrożenie dotyczące zanieczyszczenia żywności). Uczestnicy wykładu będą w stanie odpowiedzieć na pytania: jakie są różnice między toksynami a truciznami grzybów? jakie są metody walki z zanieczyszczeniem żywności? jakie są skutki spożycia zanieczyszczonej żywności dla człowieka i innych zwierząt?
 
Wykład wygłosi mgr Yelizaveta Kochneva z Zakładu Biochemii Genetycznej w dniu 4 lutego o godz. 9:30 w sali 1.03 w budynku Wydziału Biotechnologii, równocześnie możliwe będzie dołączenie online.
Na wykład nie obowiązują zapisy.

Aktualności