Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zaproszenie na wykład z cyklu "Biochemiczne podstawy zdrowia"

Temat wykładu to „Otyłość a nowotwory: dwukierunkowa interakcja pomiędzy komórkami tłuszczowymi i komórkami raka jelita grubego”.
Do jednego z istotnych i stale rosnących problemów medycznych współczesnego świata należy otyłość i choroby z nią powiązane. Zalicza się do nich nowotwory, w tym raka jelita grubego, który jest trzecim najczęściej występującym nowotworem na świecie. Tkanka tłuszczowa to nie tylko depozyt energii, ale złożony organ pełniący rolę hormonalną, metaboliczną i immunologiczną. Jednak otyłość prowadzi do modyfikacji w budowie i funkcji komórek tłuszczowych, co może sprzyjać powstawaniu oraz progresji guzów złośliwych. Co więcej zaobserwowano, że same komórki nowotworowe mogą powodować zmiany w sąsiadujących z nimi komórkach tłuszczowych w taki sposób, aby stymulowały one agresywne zachowanie guza.

 

Wykład wygłosi mgr Joanna Olszańska z Zakładu Patologii Komórki w dniu 03.12.2022. w siedzibie Wydziału w sali 1.03 o godz. 9:30, możliwe będzie również dołączenie na platformie MS Teams po kliknięciu w link.

 

Zapraszamy.

Aktualności