Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zaproszenie na wykład w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego PWr

W imieniu organizatorów zapraszamy na wykład w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego na Politechnice Wrocławskiej – gościem będzie prof. Agnieszka Dobrzyń z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie.

Prowadzone przez prof. Agnieszkę Dobrzyń badania naukowe dotyczą patogenezy cukrzycy typu 2 oraz wykorzystania komórek macierzystych w nowatorskiej terapii cukrzycy typu 1. Prof. Dobrzyń odkryła nową metodę wczesnej diagnostyki cukrzycy (zgłoszone patenty w UE i USA). Jest współautorką 78 publikacji naukowych oraz rozdziałów w książkach. W 2016 r. została laureatką nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Od 2018 r. jest dyrektorką Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie.

Wykład pt. „Molekularny mechanizm rozwoju cukrzycy a medycyna translacyjna” odbędzie się w środę, 10 kwietnia, o godzinie 13:15, w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, ul. Janiszewskiego 8 (bud. D-20).

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, należy jednak wcześniej zgłosić swój udział za pośrednictwem systemu evenea.pl.

Aktualności