Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zaproszenie na wykład w cyklu "Biochemiczne podstawy zdrowia"

10 kwietnia o godz. 9:30 zapraszamy na kolejny wykład online z cyklu „Biochemiczne podstawy zdrowia”. Wykład wygłosi dr hab. Dorota Mackiewicz.

Czy rzeczywiście jesteśmy już tylko o krok od powrotu wymarłych gatunków?

Ostatnie dokonania w biologii molekularnej pobudziły nasze dążenia do przywrócenia wymarłych gatunków ponownie do życia, a niektórzy naukowcy zaczęli nawet składać na tym polu pewne deklaracje. Przyczyniły się do tego udane procedury klonowania międzygatunkowego, w których uzyskano żywe osobniki zagrożonych gatunków takich jak kot nubijski, gaur czy muflon europejski, mimo że ich materiał genetyczny pochodził nieraz od martwych osobników.  Ponadto wykazano, że brak dobrze zachowanej informacji genetycznej z racji upływu czasu nie musi być barierą w procesie przywracania wymarłych gatunków.  Zaproponowano bowiem modyfikacje genomów współcześnie żyjących zwierząt, by odzwierciedlały genomy wymarłych osobników poprzez wykorzystanie precyzyjnej edycji genomu zwanej techniką CRISPR-Cas.  Czy jednak dziś jesteśmy rzeczywiście bliżej realizacji naszych dążeń do wskrzeszenia osobników, które kiedyś żyły na Ziemi zanim człowiek przyczynił się do ich wyginięcia? Czy otrzymanie pojedynczych osobników da podstawy do odtworzenia dawnych dzikich populacji? Czy powrót wymarłych osobników spowoduje zwiększenie bioróżnorodności i przywróci dawne relacje w przyrodzie, czy też ukoi tylko nasze poczucie winy? W oparciu o ostatnie doniesienia naukowe przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu.

Dołącz do spotkania.

Aktualności