Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zaproszenie na wykład z cyklu "Biochemiczne podstawy zdrowia"

15 stycznia o godzinie 9:30 (MS Teams) zapraszamy na kolejny wykład z cyklu „Biochemiczne podstawy zdrowia”.
Wykład pt. „Choroba Alzheimera: od cząsteczek do demencji” wygłosi dr Marek Łuczkowski z Zakładu Chemii Biologicznej.

Choroba Alzheimera stanowi jedno z głównych medycznych wyzwań współczesnego świata. Mimo kilkudziesięcioletnich badań nad znalezieniem jej przyczyn wciąż nie znamy przyczyny, która stanowi źródło inicjujące kaskadę zmian neurodegeneracyjnych. Nieco więcej możemy powiedzieć o jej przebiegu i korzystając z odpowiednich narzędzi skutecznie odróżnić ją od postępującego z wiekiem otępienia starczego.
Wykład będzie swoistą podróżą przez zależne od fazy choroby obszary mózgu. Podjęte również zostaną zagadnienia związane z wielopłaszczyznową diagnostyką choroby.

Aktualności