Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zaproszenie na wykład online

W najbliższą sobotę, 6 lutego o godz. 9:30 na platformie MS Teams odbędzie kolejne spotkanie z cyklu „Biochemiczne podstawy zdrowia”, podczas którego dr Łukasz Makowski zaprezentuje wykład pt. „Drapieżne bakterie jako naturalna alternatywa dla antybiotyków”.

Odkrycie penicyliny przez Alexandra Fleminga w 1928 r. całkowicie zmieniło obraz ówczesnej medycyny i dało lekarzom niezwykle silny oręż do walki z bakteriami chorobotwórczymi. Nieracjonalna antybiotykoterapia powoduje jednak, że równie szybko jak pojawianie się nowych związków antybiotycznych, zaczęły pojawiać się szczepy bakterii odporne na działanie stosowanych antybiotyków. Obecnie intensywnie poszukuje się nowych rozwiązań do walki z bakteriami antybiotykoodpornymi. Obiecującym rozwiązaniem są drapieżne bakterie, których do swojego wzrostu i rozmnażania potrzebują innych komórek bakteryjnych, jako swoich żywicieli. W ramach wykładu zostaną omówione nietypowe, drapieżne bakterie (Bdellovibrio, Myxococcus i Vampirococcus), których cykl życiowy, wymagający obecności komórki gospodarza (innej bakterii), prowadzi do lizy komórki swojego żywiciela, a także ich potencjalne wykorzystanie w przemyśle i medycynie jako „żywe antybiotyki”.

Link do wykładu.

Zapraszamy!

Aktualności