Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zaproszenie na wykład dla uczniów

13 marca (sobota) o godz. 10:00 zapraszamy uczniów szkół licealnych na spotkanie z panią Prodziekan ds. Nauczania prof. dr hab. Dagmarą Jakimowicz oraz panią pełnomocnik ds. współpracy ze szkołami średnimi dr Marią Stasiuk-Wacławczyk, a także doktorantami i studentami kierunku Biotechnologia.
Podczas spotkania będzie można wysłuchać dwu mini-wykładów, dowiedzieć się warunkach studiowania na Wydziale Biotechnologii oraz zadać pytania studentom i doktorantom.
Harmonogram spotkania:

10:00 przywitanie uczestników

10:05-10:35 wykład
Marta Późniak
„Terapia celowana jako nowatorskie podejście w leczeniu nowotworów”
Terapia celowana to nowa forma leczenia onkologicznego, w której wykorzystywana jest wiedza na temat biologii poszczególnych rodzajów nowotworów. Dzięki coraz bardziej dokładnym i szczegółowym badaniom, możliwe jest określenie zaburzenia odpowiedzialnego za rozwój nowotworu i zastosowanie w leczeniu leku celowanego, wymierzonego bezpośrednio w zmienione nowotworowo komórki.  

10:45 -11:15 wykład
Natalia Porębska
„Cukrzyca jako choroba cywilizacyjna XXI wieku”
Cukrzyca jest przewlekłą chorobą metaboliczną, zaliczaną obecnie do najpoważniejszych schorzeń cywilizacyjnych na świecie. Nieleczona lub zbyt późno rozpoznana cukrzyca może prowadzić do wielu powikłań, które zagrażają zdrowiu oraz życiu pacjentów. W ciągu ostatnich lat liczba osób chorych na cukrzycę wciąż wzrasta, dlatego opracowanie skutecznej terapii jest dużym wyzwaniem dla współczesnej medycyny. 

11:20– 11:35 prezentacja kierunku „Biotechnologia”

11:35 – 11:50 prezentacja Wydziału

11:50 – rozmowa studentów z uczniami, odpowiedzi na pytania itp.

Dołącz do spotkania.

Aktualności