Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zaproszenie na wykład dla uczniów

20 marca (sobota) o godz. 10:00 zapraszamy uczniów szkół licealnych na spotkanie z panią Prodziekan ds. Nauczania prof. dr hab. Dagmarą Jakimowicz oraz panią pełnomocnik ds. współpracy ze szkołami średnimi dr Marią Stasiuk-Wacławczyk, a także doktorantami i studentami kierunku Biotechnologia.
Podczas spotkania będzie można wysłuchać dwu mini-wykładów, dowiedzieć się warunkach studiowania na Wydziale Biotechnologii oraz zadać pytania studentom i doktorantom.

Harmonogram spotkania:

10:00 przywitanie uczestników (dr M. Stasiuk-Wacławczyk)

10:05-10:35 wykład
mgr Hanna Kąkolewska

 „Mikroskopia epifluorescencyjna i jej wykorzystanie w obrazowaniu struktur komórek bakteryjnych”

Rozwój technik mikroskopowych, który nastąpił w latach trzydziestych XX wieku, umożliwił trudną do tej pory możliwość wizualizacji struktur komórek prokariotycznych, takich jak nukleoid czy ściana komórkowa. Obecnie wykorzystując mikroskopię fluorescencyjną, odpowiednie barwniki i warunki hodowli badacze są w stanie obserwować elementy komórkowe różnych gatunków bakterii podczas ich wzrostu i podziałów. Wykład ten ma na celu charakterystykę zjawiska epifluorescencji oraz ukazanie jego zastosowania w znakowaniu nukleoidu oraz ściany komórkowej u trzech różnych gatunków bakterii – prątka Mycobacterium smegmatis, promieniowca Streptomyces venezuelae i enterobakterii Escherichia coli.

10:45-11:15 wykład
mgr Izabela Magierowska

„Mikroflora jelitowa a choroby cywilizacyjne.”

Jelita to organ w naszym organizmie pełniący wiele funkcji. Bytują w nim miliardy mikroorganizmów tworzących mikroflorę jelitową, która wpływa na nasze zdrowie. Zmiany w jej składzie mogą mieć poważne następstwa zdrowotne i przyczyniać się do rozwoju chorób cywilizacyjnych. Odpowiednia dbałość o własny mikrobiom i właściwa dieta powinny być podstawowymi czynnościami mającymi na celu prowadzenie zdrowego trybu życia. Podczas wykładu omówione zostaną funkcje mikroflory jelitowej oraz jej wpływ na rozwój takich chorób jak otyłość, cukrzyca czy nadciśnienie.

11:15-11:35 prezentacja Wydziału i kierunku „Biotechnologia”

11:35-11:50 prezentacja kierunku „Medyczna biotechnologia molekularna”

11:50 – rozmowa studentów z uczniami, odpowiedzi na pytania itp.

Dołącz do spotkania.

 

Aktualności