Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zaproszenie na Webinarium

18.01.2012., godz. 10.00, MS Teams
Zapraszamy na seminarium online które wygłosi dr Jarosław Korczyński (firma Kawaska) nt. „Introducing to Leica STELLARIS confocal microscope: the Power to see more the Potential to discover more the Productivity to do more”.
Webinarium odbędzie się w języku angielskim i będzie nagrywane.
Szczegóły znajdują się w załączniku.

Aktualności