Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zaproszenie na spotkanie z uczniami

27 marca (sobota) o godz. 10:00 zapraszamy uczniów szkół licealnych na ostatnie w marcu spotkanie z panią Prodziekan ds. Nauczania prof. dr hab. Dagmarą Jakimowicz oraz panią pełnomocnik ds. współpracy ze szkołami średnimi dr Marią Stasiuk-Wacławczyk, a także doktorantami i studentami kierunku Biotechnologia.

Podczas spotkania będzie można wysłuchać dwu mini-wykładów, dowiedzieć się warunkach studiowania na Wydziale Biotechnologii oraz zadać pytania studentom i doktorantom.

Harmonogram spotkania:

10:00 przywitanie uczestników

10:05-10:35 wykład
mgr Karolina Wójtowicz

„Zobaczyć niewidoczne, czyli tajemnice hodowli komórkowych”

Hodowle komórkowe stanowią niezwykłe narzędzie powszechnie wykorzystywane w różnych dziedzinach nauki. Podczas wykładu odpowiemy na pytanie jak hodować komórki żywe, jakie wyróżniamy typy hodowli komórkowych, a także jakie korzyści płyną z możliwości ich kontrolowania. Słuchacze dowiedzą się jak w praktyce wygląda przeprowadzenie eksperymentów z wykorzystaniem linii komórkowych, a także zapoznają się z różnymi aspektami takiej pracy.

10:45-11:15 wykład
mgr Olga Kerber

„Metale przejściowe w rozwoju chorób neurodegeneracyjnych”

Jony metali występujące naturalnie w organizmach żywych odgrywają istotne funkcje w szerokim zakresie procesów biologicznych. Metale bloku d, tzw. metale przejściowe mają kluczowe znaczenie dla rozwoju mózgu i tkanki nerwowej, pełniąc w niej rolę sygnalizatorów. Poza ich fizjologiczną rolą w tworzeniu pamięci i percepcji sensorycznej, metale przejściowe mają również swoją ciemniejszą stronę, a ich nadmierna akumulacja w tkance mózgowej jest uznawana za jedną z przyczyn chorób neurodegeneracyjnych, które dotykają starzejącą się populację.

11:20-11:35 prezentacja Wydziału i kierunku „Biotechnologia”

11:35-11:50 prezentacja kierunku „Medyczna biotechnologia molekularna”

od 11:50 rozmowa studentów z uczniami, odpowiedzi na pytania itp.

Dołącz do spotkania.

Aktualności