Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zaproszenie na seminarium

W imieniu organizatorów przekazujemy zaproszenie do wzięcia udziału w jubileuszowej V edycji seminarium naukowego organizowanego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się dnia 16 lutego 2022 roku (środa). Seminarium rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie mieć formułę webinarium (spotkania online):W tym roku seminarium jest zatytułowane: „Od teorii do eksperymentu: rola oddziaływań molekularnych w samoorganizacji cząsteczek”.Seminarium, jak co roku, będzie miało formułę otwartą – udział jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych, a w szczególności dla studentów, studentów-doktorantów. Prosimy jednak o wcześniejsze zgłoszenie nam chęci uczestnictwa, a wtedy wyślemy zainteresowanym link do spotkania. Seminarium odbędzie się w ramach platformy MS Teams i z przyczyn technicznych chcemy oszacować liczbę osób, które chciałyby uczestniczyć w Webinarium, stąd nasza prośba o wcześniejsze zgłoszenie.Aktualne informacje, w tym plan obrad i książkę streszczeń prezentacji, umieścimy wkrótce pod adresem: https://makromol.chem.uni.wroc.pl/pl/otwarte-seminaria/Adres ten daje też łatwy dostęp do historii edycji naszego Otwartego Seminarium.Nasze zaproszenie do wygłoszenia wykładów przyjęli (wymienieni w kolejności alfabetycznej) prelegenci:mgr inż. Elżbieta Dziadyk-Stopyra (Politechnika Wrocławska)dr Adam Gorczyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)dr hab. Mirosław Jabłoński Prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)lic. Katarzyna Krupka (Uniwersytet Wrocławski)mgr inż. Karol Kułacz (Uniwersytet Wrocławski)mgr Patrycja Ledwoń (Politechnika Wrocławska)dr Piotr J. Lipiński (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)dr hab. inż. Izabela Madura Prof. PW (Politechnika Warszawska)mgr inż. Katarzyna Małycha (Uniwersytet Wrocławski)dr hab. Kazimierz Orzechowski Prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)dr hab. inż. Borys Ośmiałowski Prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)Prof. dr hab. inż. Halina Szatyłowicz (Politechnika Warszawska)dr hab. Piotr Świątek (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)mgr Anna Władyczyn (Uniwersytet Wrocławski)Prof. dr hab. Eugeniusz Zych (Uniwersytet Wrocławski)Nasze tegoroczne spotkanie zakończy Kurs Praktycznych Podstaw Dynamiki Molekularnej, który poprowadzą Panowie mgr Kamil Wojtkowiak i dr hab. Jarosław Panek (Uniwersytet Wrocławski).W ciągu czterech lat nasze seminaria (trzykrotnie w formie stacjonarnej i rok temu jako spotkanie online) gromadziły prelegentów i słuchaczy z uczelni wrocławskich, ale gościliśmy także osoby spoza wrocławskiego środowiska akademickiego. Staramy się, aby nasze coroczne spotkania miały charakter spotkań otwartych (bezpłatnych), oraz stanowiły platformę wymiany myśli naukowej, tak aby każdy uczestnik znalazł dla siebie coś interesującego, czy to w obszarze badań eksperymentalnych, czy też teoretycznych.

Aktualności