Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich

W dniach 08-09.11.2018 r. na Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich organizowana przez Dziekanów Wydziału Biotechnologii oraz Dziekanów Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Patronat honorowy nad konferencją objął JM Prof. dr hab. Adam Jezierski.

Uczestnicy wysłuchają min. wystąpienia Pana Piotra Dytko – Prezesa Zarządu Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii oraz Pani Adrianny Pawlik reprezentantki Działu Koordynatorów NCBR. Zostanie również podjęta dyskusja nt. Ustawy 2.0.

Na koniec wysłuchamy wykładu pt. „Projekty ochrony in situ zagrożonych gatunków zwierząt prowadzone przez ZOO Wrocław i Fundację DODO”. Prelegentami będą Pan Radosław Ratajszczak oraz Pani Anna Mękarska. Wykład odbędzie się w sali konferencyjnej Afrykarium.

Konferencja została zorganizowana dzięki wsparciu z funduszy KNOW.

Aktualności