Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zaproszenie na konferencję

W dniach 18-19 października 2018 roku na Wydziale Biotechnologii odbędzie się konferencja 7th Mitochondrion 2018 organizowana przez prof. dr hab. Hannę Jańską wraz z zespołem Zakładu Biologii Molekularnej Komórki. Współorganizatorem konferencji jest prof. dr hab. Dariusz Rakus z Wydziału Nauk Biologicznych UWr.
Mitochondrion
to konferencja odbywająca się każdego roku, w różnych miejscach w Polsce, począwszy od 2011 roku. W dniach 18-19 października 2018 roku konferencja ta po raz pierwszy odbędzie się we Wrocławiu. Uczestnikami konferencji będą pracownicy naukowi, doktoranci i studenci z dziedziny biologii, biochemii, biofizyki i biomedycyny mitochondrialnej polskich ośrodków badawczych.
Planowany program konferencji zawiera wykłady i krótsze prezentacje ustne oraz sesję plakatową, w czasie których będą prezentowane najnowsze wyniki badań dotyczące mitochondriów zwierząt, roślin i jednokomórkowych organizmów eukariotycznych. Zaproszeni na 7th Mitochondrion 2018 wykładowcy należą do ścisłej czołówki krajowych i światowych ośrodków naukowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Aktualności