Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo,w imieniu organizatorów przekazujemy informację, że Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego wraz ze stowarzyszeniem „Jesteśmy Uniwersytetem” zapraszają do udziału w konferencji „Uniwersytet Wrocławski – ile w nim Humboldta, a ile Clarka?”, która odbędzie się 6 grudnia 2022 w sali 2D na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podczas konferencji planowane są rozmowy o przyszłości Uniwersytetu Wrocławskiego jako wspólnoty wiedzy, w ramach której można efektywnie pracować na rzecz wysokiej jakości badań naukowych i dydaktyki.Konferencja ma szeroką formułę, która przewiduje zarówno wystąpienia znamienitych prelegentów-specjalistów w zakresie zarządzania rozwojem uczelni wyższych, dyskusje panelowe dedykowane modelowi uniwersytetu przyszłości i kwestiom umiędzynarodowienia uczelni oraz uwagi i pytania ze strony publiczności.

Konferencja stworzy możliwość podzielenia się swoimi pomysłami i rozwiązaniami na Uniwersytet Wrocławski jako uniwersytet przyszłości.

Aktualności