Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zaproszenie na cykl wykładów Profesora wizytującego

Szanowni Państwo,
z przyjemnością zapraszamy do udziału w cyklu wykładów: „Classical articles that founded molecular genetics”, które wygłosi Profesor Honorowy Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Genewskiego, Dominique Belin.

Profesor D. Belin odwiedzi Uniwersytet Wrocławski na zaproszenie prof. dr hab. Jolanty Zakrzewskiej-Czerwińskiej i jest to wizyta wyłoniona do realizacji w IV edycji konkursu na wizyty długie profesorów w Programie przyjazdów profesorów wizytujących w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Wykłady – otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób – będą odbywać się w budynku Wydziału Biotechnologii, przy ul. F. Joliot-Curie 14a w sali 1.05, w dniach od 4 do 12 czerwca 2024 r. w godzinach 14.30-16.30. Szczegółowy harmonogram oraz dodatkowe informacje o Profesorze i poszczególnych wykładach, znaleźć mogą Państwo na stronie.

Zapraszamy.

 

Aktualności