Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Konkurs na stanowisko Doktoranta-stypendysty w projekcie NCN

Zakład Inżynierii Białka Wydziału Biotechnologii UWr poszukuje chętnych na stanowisko stypendysty/doktoranta do realizacji międzynarodowego projektu Narodowego Centrum Nauki CEUS-UNISONO pt. „Zmiany strukturalne fibroblastycznych czynników wzrostu jako narzędzie do wyjaśnienia mechanizmów zróżnicowanej odpowiedzi komórkowej”, kierowanego przez dr hab. prof. UWr Małgorzatę Zakrzewską we współpracy z zespołem dr Pavla Krejciego z Laboratory of Cell Signaling, FNUSA-ICRC, Masaryk University w Brnie (Czechy).

Projekt dotyczy szczegółowej analizy wpływu zmian stabilności oraz siły oddziaływania z receptorem wybranych białek z rodziny FGF na ich aktywność biologiczną.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Aktualności