Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zajęcia w dniu 24.03.2016

Decyzją Dziekana, na wniosek Samorządu Studentów UWr z poparciem Pana Rektora, w dniu 24.03.2016 r. (czwartek) zajęcia dydaktyczne na Wydziale Biotechnologii są zawieszone

Aktualności