Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Wyróżnienia dla najlepszych absolwentów studiów doktoranckich

Prorektor ds. badań naukowych wraz z Przewodniczącym Rady Doktorantów UWr wyłonili najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego roku akademickiego 2021/2022. Mogą się oni ubiegać o 20% umorzenia kredytu lub pożyczki.

W gronie wybranych osób znajduje się absolwentka Wydziału Biotechnologii – dr inż. Bożena Szulc.

Serdecznie gratulujemy!

Aktualności