Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej w latach 2017 - 2021

Z satysfakcją informujemy, że w procesie ewaluacji działalności naukowej, dyscypliny reprezentowane przez Pracowników Wydziału Biotechnologii: Nauki Medyczne i Inżynieria Biomedyczna uzyskały kategorię A.

Uniwersytet Wrocławski uzyskał w ten sposób uprawnienia do nadawania stopni naukowych w nowych dyscyplinach.

Gratulujemy wszystkim Państwu, którzy przyczynili się do tego wspólnego sukcesu.

Dziekan Wydziału Biotechnologii

Aktualności