Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Wydział Biotechnologii z kategorią naukową A+ na lata 2017-2021

Z prawdziwą radością informuję, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Biotechnologii kategorię naukową A+.

Dziekan, dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr.

Aktualności