Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Wybory uzupełniające do Senatu

W dniu 23.09.2014 r. (I termin) lub 24.09.2014 r. (II termin) o godz. 9.00 w sali 0.07. w budynku KEBB przy ul. F. Joliot-Curie 14a odbędą się

wybory uzupełniające przedstawiciela do Senatu

spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopnia doktora habilitowanego. (PDF)

Aktualności