Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Wybory do Samorządu Doktorantów na kadencję 2017-2018

WYBORY DO ORGANÓW SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO NA KADENCJĘ 2017-2018.
Wydział Biotechnologii – Studia Doktoranckie Biologii Molekularnej.
Zapraszamy wszystkich uczestników Studiów Doktoranckich Biologii Molekularnej na wybory do organów Samorządu Doktorantów, które odbędą się 21 listopada 2017, godz. 9:15 w sali 1.05.
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław.
Będzie sprawdzana lista obecności.

Aktualności