Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Wybory dla doktorantów

WYBORY DO ORGANÓW SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

NA KADENCJĘ 2016-2018

Wydział Biotechnologii- Studia Doktoranckie Biologii Molekularnej

Zapraszamy wszystkich uczestników Studiów Doktoranckich Biologii Molekularnej na wybory do organów Samorządu Doktorantów, które odbędą się :

7 grudnia 2016, godz. 11.30

Sala 1.05

Ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a

50-383 Wrocław”

Aktualności