Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Wybory 2020

Obwieszczenie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o zgłoszonych wstępnych kandydatach na Dziekana Wydziału Biotechnologii.
Zawiadomienie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o zwołaniu wydziałowej debaty wyborczej Wydziału Biotechnologii.
Zawiadomienie Przewodniczącej Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o posiedzeniu Kolegium Elektorów Wydziału Biotechnologii zwołane w celu wyboru kandydata na Dziekana Wydziału Biotechnologii.

Aktualności