Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zawiadomienia Wydziałowej Komisji Wyborczej

Zapraszamy do zapoznania się z Zawiadomieniami Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii:

Zawiadomienie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu Profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na stanowisku Profesora Uniwersytetu zwołanym w celu wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zawiadomienie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o zebraniu wyborczym pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zwołanym w celu wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zawiadomienie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o zebraniu wyborczym Profesorów i Profesorów Uniwersytetu zwołanym w celu wyboru przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zawiadomienie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich niebędących Profesorami lub Profesorami Uniwersytetu zwołanym w celu wyboru przedstawiciela do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zawiadomienie Przewodniczącej Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego o sposobie zgłaszania przez nauczycieli akademickich kandydatów do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.

Aktualności