Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Wprowadzenie nauki zdalnej - Zarządzenie Rektora

Z dniem 6.12.2021. została wprowadzona zdalna nauka w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zdalna forma dla części zajęć z wychowania fizycznego prowadzonych przez Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu w sytuacji trwającej epidemii COVID-19.

Publikujemy Zarządzenie Rektora nr 199/2021 regulujące powyższe kwestie.

Aktualności