Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Ważność legitymacji studenckich

Informujemy, że legitymacje studenckie pozostają ważne do dnia 14 października 2021 r., bez konieczności ich potwierdzania.

Aktualności