Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Ważne informacje dot. zawieszenia zajęć

Szanowni Państwo,

jak już Państwo wiecie zajęcia dydaktyczne w formie dotychczasowej zostały zawieszone do odwołania. Nie oznacza to jednak, że nie macie Państwo obowiązku realizacji materiału w zakresie indywidualnie określonym przez prowadzących zajęcia. W przypadku przedmiotów, które możliwe są do realizacji bez konieczności pobytu na Wydziale / w salach laboratoryjnych, prowadzący będą kontaktować się z Państwem i przekazywać milowo materiały dydaktyczne / zakres zagadnień do przyswojenia. W związku z powyższym proszę nie traktować zaistniałej sytuacji jako przerwy od wszelkich obowiązków wynikających z posiadania statusu studenta.

Jeżeli chodzi o realizację projektów/ tematów / pracy laboratoryjnej – w zakresie konwersatorium licencjackiego / pracowni magisterskiej / pracowni specjalizacyjnej / proszę o indywidualny kontakt z promotorami.

Dziekanat pracuje, jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną, proszę o nieprzebywanie w budynku Wydziału i ograniczenie bezpośrednich kontaktów z pracownikami dziekanatu do niezbędnego minimum. Sprawy formalne proszę załatwiać telefonicznie lub mailowo.

Informujemy, że zgodnie z decyzją MNiSW WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKICH zostaje automatycznie PRZEDŁUŻONA WSZYSTKIM STUDENTOM DO 31 MAJA 2020.

Potrzebę wydania zaświadczenia o byciu studentem proszę zgłaszać do dziekanatu mailowo.

Proszę zastosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, ograniczyć przebywanie w miejscach skupisk ludzkich, ograniczyć podróże i zastosować się do wytycznych wydawanych przez Uczelnię / Wydział oraz utworzonych, w związku z okolicznościami, regulaminów funkcjonowania akademików. Jako studenci kierunku biotechnologia najlepiej Państwo wiecie, że od dyscypliny, rozsądnego postępowania i zastosowania się do wytycznych zależy tempo oraz kierunek rozwoju tej trudnej sytuacji.

Wersja PDF

Aktualności