Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

VIII konkurs stypendialny dla młodych doktorów i doktorantów

k-styp7 lipca 2014 r. zostanie otwarty VIII konkurs stypendialny dla młodych doktorów i doktorantów.

Zaktualizowane wnioski oraz karty oceny merytorycznej zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu: www.rozwoj.uni.wroc.pl w zakładce stypendia.

Termin składania wniosków mija 1 sierpnia 2014 r. o godzinie 14.00.

Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Biura Projektu przy ulicy Krętej 1/3, II piętro (pok. 36) we Wrocławiu.

Można je składać osobiście, listownie bądź za pośrednictwem innej osoby.

Stypendia w wysokości 2000 zł miesięcznie dla młodych doktorów i 1500 zł miesięcznie dla doktorantów przyznane zostaną w drodze konkursu osobom wyróżniającym się w działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej.

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć wniosek i spełnić poniższe kryteria:

-młody doktor – osoba posiadająca stopień doktora nie dłużej niż 5 lat, i która nie ukończyła 35 roku życia, zatrudniona na Uniwersytecie Wrocławskim,

-doktorant – uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uprzejmie przypominamy, że stypendium naukowe można otrzymać WYŁĄCZNIE 2 razy w ciągu trwania projektu.

Aktualności