Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

VII konkurs stypendialny dla młodych doktorów i doktorantów

6.01.2014 r. został otwarty VII konkurs stypendialny dla młodych doktorów i doktorantów.

Zaktualizowane wnioski oraz karty oceny merytorycznej zostały zamieszczone 
na stronie internetowej projektu: www.rozwoj.uni.wroc.pl w zakładce stypendia.

Termin składania wniosków mija 24 stycznia 2014 r. o godzinie 14.00.

Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Biura Projektu przy ulicy Kuźniczej 49/55 I piętro(pok. 110). we Wrocławiu.
Można je składać osobiście, listownie bądź za pośrednictwem innej osoby.  

Stypendia  w wysokości 2000 zł miesięcznie dla młodych doktorów i 1500 zł miesięcznie dla doktorantów 
przyznane zostaną w drodze konkursu osobom wyróżniającym się w działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. 

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć wniosek i spełnić poniższe kryteria:

-młody doktor - osoba posiadająca stopień doktora nie dłużej niż 5 lat 
 i która nie ukończyła 35 roku życia, zatrudniona na Uniwersytecie Wrocławskim,
-doktorant - uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego

Uprzejmie przypominamy,że stypendium naukowe można otrzymać WYŁĄCZNIE 2 razy w ciągu trwania projektu.

Aktualności