Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Uroczysta immatrykulacja studentów I roku

Plan Dnia Adaptacyjnego dla studentów I roku biotechnologii studiów licencjackich:
8:00 test kwalifikacyjny z języka obcego
11:00 uroczysta immatrykulacja (Oratorium Marianum, Gmach Główny UWr)
15:30 szkolenie biblioteczne (s. 1.03, Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii, ul. Joliot-Curie 14a)
16:00 spotkanie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. dydaktycznych oraz opiekunem roku (s. 1.03, Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii, ul. Joliot-Curie 14a)

Przypominamy, że obecność jest obowiązkowa!

Aktualności