Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Ubezpieczenie od NNW

Studenci i doktoranci mogą w dalszym ciągu skorzystać z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Szczegóły: https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nnw-i-oc/

Aktualności