Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Ubezpieczenie NNW i OC

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, do których mogą przystąpić – za pośrednictwem uczelni – wszyscy studenci i doktoranci:

Szczegółowe informacje.

Aktualności