Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Targi Pracy i Praktyk KAMPUS KARIERY

Zapraszamy do udziału w Targach Pracy i Praktyk KAMPUS KARIERY, organizowanych przez Biuro Karier UWr, które odbędą się 29.11.2018. w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.
Uczestnictwo w imprezie to okazja na zapoznanie się z możliwościami rozwoju poprzez osobiste spotkanie z wrocławskimi pracodawcami, jak i aktualnymi ofertami pracy, praktyk i staży. Wydarzeniu towarzyszyć będą szkolenia i prelekcje specjalistów rynku pracy.

Aktualności