Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Szkolenie wstępne BHP w formie e-learningu – drugi termin

Informujemy, że studenci, którzy nie wzięli dotąd udziału w szkoleniu BHP oraz Ppoż. mogą przystąpić do niego w terminie 15-30 marca 2021 pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia. Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń.

Szczegółowe informacje i instrukcja logowania

Opłaty

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89.

Aktualności