Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Szkolenie BHP dla studentów i doktorantów

Studentów I roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz uczestnikom Szkoły Doktorskiej, którzy nie odbyli obowiązkowego szkolenia wstępnego BHP w okresie 1.10.2021. – 30.11.2021. w formie e-learningu oraz rozpoczynający naukę na I roku studiów (nabór międzysemestralny), informujemy o najbliższym terminie trwania szkolenia: od 15 do 30 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje i instrukcja logowania.

Informacja o opłatach.

 

Aktualności