Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

System mikroskopii wysokorozdzielczej na Wydziale Biotechnologii

Z radością informujemy, że Wydział Biotechnologii wzbogacił się o bardzo cenną infrastrukturę badawczą, którą stanowi system mikroskopii wysokorozdzielczej finansowany ze środków projektu – Inicjatywa Doskonałości Uczelnia  Badawcza oraz własnych.

Sprzęt stanowi wyposażenie Pracowni Mikroskopii Wysokorozdzielczej zlokalizowanej na parterze budynku. Będzie pozostawał pod opieką pana dr Michała Majkowskiego. Poprosiliśmy specjalistów z firm: Zeiss i Leica o przygotowanie seminariów poświęconych zastosowaniom tego systemu. Seminaria w formie on-line planujemy na styczeń przyszłego roku, a o ich terminie poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem.
Jednocześnie zapraszamy do zgłaszania na adres: michal.majkowski@uwr.edu.pl informacji jakie zagadnienia szczególnie Państwa interesują.

System składa się z dwóch kompatybilnych modułów obejmujących:

  1. mikroskopię lokalizowania pojedynczych molekuł [m.in. techniki PALM (Photo-activated localization microscopy) oraz dSTORM (Direct stochastic optical reconstruction microscopy)] wraz z modułem SIM (Structured Illumination Microscopy);
  2. mikroskopię wymuszonego wygaszania emisji (STED: Stimulated emission depletion microscopy) wraz z modułem do mikroskopii obrazowania czasów życia fluorescencji (FLIM: Fluorescence lifetime imaging microscopy) oraz spektroskopii korelacji fluorescencji (FCS: Fluorescence correlation spectroscopy).

Aktualności