Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Sukces prasowy

Powstałe w 1996 roku z inicjatywy pracowników Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego profesorów J. Szopy, A. Kozubka i A.F. Sikorskiego i redagowane przez nich międzynarodowe czasopismo naukowe Cellular & Molecular Biology Letters uzyskało w tym roku najwyższy współczynnik IF (1,953) lokując się na pierwszym miejscu wśród wydawanych w Polsce czasopism w kategorii „biologia komórki” oraz w trzecim kwadrylu wydawanych na świecie czasopism w kategoriach „biologia komórki” oraz „biochemia i biologia molekularna”. Należy dodać, że pośród wszystkich wydawanych w Polsce i znajdujących się na liście filadelfijskiej czasopism naukowych, CMBL uplasował się na siódmym miejscu.

Aktualności