Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Stypendia START dla 2 młodych naukowców WB

Logo_FNPDwóch młodych badaczy z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego nagrodzono stypendiami START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Otrzymali je dr Przemysław Gagat i dr Małgorzata Kwaśniak-Owczarek.

Tegoroczna uroczystość wręczenia dyplomów laureatom programu START 2015 odbyła się 23 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie.  Relacja dostępna jest na stronie Fundacji.

Dr Przemysław Gagat swoją przygodę z biotechnologią rozpoczął w 2003 r. podejmując studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2008 r. obronił pracę dyplomową pod kierunkiem dr hab. Ryszarda Rzepeckiego, kończąc studia magisterskie o specjalizacji biologia molekularna na nowo utworzonym Wydziale Biotechnologii. W tym samym roku podjął studia doktoranckie pod kierunkiem dr hab. Pawła Mackiewicza i dr Andrzeja Bodyła. Podczas studiów doktoranckich zajmował się ewolucją plastydów, organelli komórkowych znanych głównie ze swojej funkcji fotosyntetycznej i nazywanych u roślin wyższych chloroplastami. Jego największym osiągnięciem jest zakwestionowanie teorii o tzw. wczesnym transporcie pęcherzykowym do chloroplastów, zaproponowanej przez zespół prof. Bhattacharya. Ponadto opracował model transportu białek do organelli komórkowych pochodzenia sinicowego pełniących funkcję plastydów i nabytych przez amebę Paulinella chromatophora w ramach niezależnej endosymbiozy od roślin. W 2014 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską zatytułowaną „Evolution of protein transport systems in primary plastids and Paulinella chromatophores”. Obecnie pracuje w zakładzie Genomiki na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmując się odtwarzaniem ewolucji genów i białek w kontekście endosymbioz.

Dr Małgorzata Kwaśniak-Owczarek rozpoczęła pracę naukową na Wydziale Biotechnologii UWr w 2004 r. Od początku jej kariera naukowa związana była z Zakładem Biologii Molekularnej Komórki kierowanym przez prof. Hannę Jańską. Uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Dialog mitochondrialno-jądrowy w odpowiedzi na zaburzenie translacji mitochondrialnej u Arabidopsis”. Wyniki przedstawione w rozprawie dotyczyły badania koordynacji ekspresji genomu mitochondrialnego i jądrowego u roślin. Najbardziej innowacyjne było przedstawienie, że ekspresja genomu mitochondrialnego roślin może być regulowana na poziomie translacji. Jest to pierwszy udokumentowany przypadek pokazujący, że mitochondrialne rybosomy roślinne mogą kontrolować ekspresję genów poprzez selektywną translację określonych grup transkryptów. To odkrycie otwiera nowy kierunek badań wskazujących, że zmiany w biogenezie mitorybosomów są istotnym poziomem kontroli ekspresji genomu mitochondrialnego roślin. Znaczna część wyników badań wchodzących w skład dysertacji została opublikowana w prestiżowym czasopiśmie poświęconym biologii roślin – „The Plant Cell”. Dr Kwaśniak-Owczarek jest także autorką czterech artykułów, opublikowanych w czołowych czasopismach listy filadelfijskiej poświęconych biologii roślin. Bierze udział w realizacji grantu dotyczącego badania roli mitochondrialnej proteazy FtsH4 w biogenezie mitochondriów w kiełkujących nasionach Arabidopsis thaliana. Na badania wpływu zmian w translacji mitochondrialnej na ekspresję genomu chloroplastowego oraz komunikację pomiędzy chloroplastami i jądrem otrzymała grant w ramach konkursu SONATA 6 organizowanego przez NCN.

windows 7 Activation Key
cheap Windows 7 Activation Key
windows 7 key sale
cheap windows 7 Key
windows7 Professional key
windows 7 Ultimate key
office product key 2013
windows 7 product key
cheap windows 7 Key
windows 7 key
Windows 7 Key sale
cheap windows 7 Key
cheap windows 7 product Key
windows 8 Activation Key
windows 8 Enterprise Key
buy windows 8 Key
cheap windows7 product key
windows7 key sale
windows 7 product key
cheap windows 7 key
windows 7 ultimatekey
windows 8 key
windows 8 product key sale
windows 8 product key
windows7 key sale
cheap windows 7 key
Office 2010 Key
Office 2013 Key
windows 7 ultimate key
Windows 8 Key
Windows 7 Key
cheap windows 7 key
Windows 7 Professional
Windows Server Key
Windows suites 2007 Key
Office 2010 Activation Key
windows 8 key
Office 2013 product Key
Windows 7 Professional key
windows 7 ultimate key
Office 2013 Key
windows7 product key
windows7 key
windows 7 Activation key
windows 7 key
windows 7 key sale
windows7 product key
windows 7 key
windows7 key sale
Windows 7 Activation Key
Buy windows 7 key
windows 8 key sale
office 2013 key
windows 7 Ultimate key
windows 7 product key
office 2007 professional
cheap Office 2010 Key
Office 2010 key
windows 7 home premium
cheap Office 2013 Key
office 2013 suites
windows 8 key
buy windows 8 Standard key
windows 8 Activation Key
cheap windows 8.1 key
cheap windows 8 product key
cheap Office 2013
windows 8 key
windows 8 key sale
Windows 8 Enterprise Key
Windows 8 product Key
buy windows 8 Standard key
buy windows 8 Key
windows 7 key
windows 8 key
windows 8 key
window 8 Enterprise key
Office 2013 key
windows 8 key
cheap window 8.1 key
windows 8 Activation key
windows 8 Standard key
buy windows 8 key
Buy Windows 7 key
Windows 7 key sale
cheap Windows 7 key
Buy Windows 7 key
Windows 7 key
Windows 7 key
Windows 7 key
Windows 7 Product key
Windows 7 key
windows 7 ultimate
Windows 8 key
office applications visio
Windows 8 key
Windows 8 key sale
Windows 8 Activation Key
windows 8 product key
cheap windows 8.1 key
cheap windows 8 key
Buy Windows 8 key
Buy Windows 8.1 key
Buy Windows 7 key
Windows 8 key
Windows 7 key
Windows 8 key
Windows 8 key
windows 8.1 professional
Microsoft Office 2013
windows 7 ultimate
office 2007
office 2010
office professional 2013
windows vista
windows xp
windows 7 home premium
Windows 8 key
Windows 7 key
cheap Windows 7 key
Windows 7 key sale
Buy Windows 7 key
Windows 7 key
Windows 7 key
Windows 7 key
Windows 7 Product key
windows 7 home premium
windows 7 professional
windows 7 ultimate
windows 7 key
Windows 8 key
Windows 7 key
office 2013
Windows 7 Product Key
windows 7 Key
$29.99 Windows 7 Key
windows 7 key
Buy windows 7 Key
cheap Windows 7 Key
windows 7 key sale
$29.99 Buy windows 7 key
office 2013
windows 7 home premium
windows 7 ultimate
windows 8 key
windows 7 key
windows 7 professional
office 2007 suites
office 2010 suites
office 2013 suites
Windows 7 key
Windows 7 key
windows 7 home premium
windows 7 professional
windows 7 ultimate
windows 8 key
windows server key
windows 8 key
windows 7 home premium
windows 7 professional
windows 7 ultimate
office 2011 key
Windows 7 Professional Product Key
Windows 7 key
office product key 2013
windows 7 product key
Buy windows 7 Activation Key
windows 2012 Activation Key
windows 7 key sale
cheap windows 7 product key
Windows 7 key
windows 7 product key
windows 7 serial key
windows 7 product key 2015
windows 7 product key
Windows 7 key 32 64 bit
Windows 7 key 32 bit
Windows 7 key 64 bit
windows xp
Windows 7 Professional Product Key
Windows 7 Ultimate Product Key
Buy Windows 7 key
Buy windows 7 product key
$29.99 cheap windows 7 key
windows 7 Activation Key
windows 7 key sale
Windows 7 key
buy Windows 8 key
Windows 8 Standard Key
windows 8 Activation Key
Windows 8.1 Enterprise Key
Windows 8 product Key
office product key 2013
Windows 8 Enterprise Key sale
Windows 8 Enterprise Key
office 2007 key
visio 2010 professional
windows 7 ultimate
office 2013 download
office 2011 download
windows 7 professional
windows 7 home premium
office 2013
windows 8 key
windows 7 key
windows 7 premium
office 2007 suites
office 2013 suites
windows 7 key
windows 7 key
windows 7 professional
windows 7 ultimate
windows 8 key
windows 8 key
windows 7 home premium
windows 7 professional key
windows 7 ultimate key
office 2011 key
Windows 7 Product Key
windows 7 Key
$29.99 Windows 7 Key
windows 7 key
Buy windows 7 Key
cheap Windows 7 Key
windows 7 key sale
Buy windows 7 key
windows 7 product key
windows 7 serial key
windows 7 product key 2015
windows 7 product key
windows 7 product key
Windows 7 key 64 bit
Windows 7 key 32 bit
Windows 7 Professional
Windows 7 Ultimate key
office product key 2013
Buy windows 7 key
windows 7 Activation Key
windows 7 key
windows 7 key sale
windows 7 product key
windows 7 key
windows 7 key
windows 7 professional key
windows 7 ultimate key
windows 8 key
windows server key
windows 8 key
office product key 2013
office 2013
windows 7 key sale
windows 7 key
windows 7 key
Windows 7 Enterprise Key
windows 8 key sale
Windows 8 product Key
windows 7 key
windows 8 Activation Key
buy Windows 8 Key
Windows 8 Key
Windows 7 Key

Windows 7 Key
Windows 7 Key
Windows 7 ultimate Key
Windows 8 Key
office 2013
Windows 7 Product Key
windows 7 Key
$29.99 Windows 7 Key
windows 7 Key
Buy windows 7 Key
cheap Windows 7 Key
windows 7 key sale
Buy windows 7 key
Windows 7 Key
Windows 7 Key
Windows 7 product Key
Windows 7 Key
Windows 8 product Key
Windows 7 Key
Windows 7 product Key
Windows 7 Key
Windows 7 product Key
Windows 7 Key
Windows 7 product Key
Windows 7 Key
$29.99 Windows 7 Key
windows 7 key
Buy windows 7 Key
$29.99 cheap Windows 7 Key
windows 7 key sale
Buy windows 7 key
windows 7 key
windows 7 key
windows 7 key
windows 7 ultimate key
windows 8 key
windows server
office 2013
windows 7 ultimate
office 2011 key
2013 download
office 2010 key
Windows 7 Product Key
windows 7 Key
$29.99 Windows 7 Key
windows 7 key
Windows 7 Enterprise Key
cheap Windows 7 Key
windows 7 key sale
windows 7 Activation Key

Aktualności