Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Stypendia "Młody Badacz 2020-2025"

Informujemy o II edycji naboru wniosków o stypendia „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). 

Uprawnionymi do złożenia wniosków są: studenci wszystkich kierunków pierwszego roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim, którzy w roku zdania egzaminu maturalnego zostali przyjęci na pierwszy rok studiów jako:

  1. medaliści, laureaci i finaliści olimpiad;
  2. kandydaci z najwyższymi wynikami otrzymanymi w procesie rekrutacji.

Wnioski składane są wyłącznie za pomocą formularza internetowego.

Termin aplikowania w Konkursie od dnia 6 października 2021 r. do dnia 12 października 2021 r. 

Ze szczegółami mogą zapoznać się Państwo w komunikacie Rektora Nr 71/2021, który precyzuje te kwestie. 

Link do tekstu ujednoliconego Regulaminu Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025”.

Aktualności