Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Stypendia ministra

dr Agnieszka Biernatowska z  Zakładu Cytobiochemii oraz dr Małgorzata Kwaśniak-Owczarek z Zakładu Biologii Molekularnej Komórki otrzymają stypendia od minister nauki i szkolnictwa wyższego. Przyznawane są one wybitnym młodym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i posiadają imponujący dorobek naukowy w skali międzynarodowej.

Lista stypendystów z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pełna lista laureatów ze wszystkich uczelni znajduje się na stronie ministerstwa.

Aktualności