Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Spotkanie ze służbami mundurowymi

Cykl spotkań ze służbami mundurowymiZapraszamy studentów oraz absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego na cykl spotkań informacyjnych ze służbami mundurowymi, który odbędzie się 22 kwietnia 2016r.

Miejsce spotkań:  sala 13 (Wielka Zachodnia), Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, ul. F Joliot-Curie 15 (Kampus Grunwaldzki)

PROGRAM

10.00 – Praca i kariera w służbach mundurowych

 • informacje na temat procesu rekrutacji do Policji i Straży Granicznej (wymagania, warunki, ograniczenia)
 • spotkanie z policjantami różnych Wydziałów (Ruchu Drogowego, Kryminalnego, Dochodzeniowo – Śledczego, Prewencji), Grupa Realizacyjna, Przewodnik psa służbowego
 • zapisy

12.00 – Active Shooter

 • definicja zjawiska „active shooter” i jego cechy
 • przyczyny działalności aktywnego strzelca i przykłady incydentów z jego udziałem
 • sposoby przeciwdziałania aktywności aktywnego strzelca stosowane przez służby specjalne oraz zwykłych obywateli
 • zapisy

13.15 – Nielegalna migracja

 • konflikty zbrojne a problem migracji
 • migracja uchodźcza i ekonomiczna z Azji i Afryki
 • Polska jako kraj tranzytowy i docelowy migracji
 • zapisy

Aktualności