Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Spotkanie organizacyjne dla studentów I-go roku studiów magisterskich

Szanowni Państwo,

dnia 30.09.2016 r. (piątek) o godzinie 10.00, w sali wykładowej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a, odbędzie się spotkanie organizacyjne dla studentów I-go roku Studiów Magisterskich na Kierunku Biotechnologia. Na spotkaniu będą miały miejsce zapisy na specjalności. Obecność jest obowiązkowa.

Aktualności