Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad odbywania praktyk zawodowych

W dniu 28.02.2018 o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące zasad odbywania praktyk zawodowych przez studentki i studentów biotechnologii I roku studiów II stopnia z opiekunem praktyk dr Anną Jaromin (sala wykładowa 1.03 Kompleksu Edukacyjno-Badawczego Biotechnologii przy ul. F. Joliot-Curie 14a).
Podczas spotkania przedstawiona zostanie możliwość zaliczenia praktyk w ramach płatnych staży finansowanych przez projekt „Dobre Staże”.

Aktualności