Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW

  • Spotkanie dla studentów I roku studiów I stopnia z dr Dorotą Nowak (Pełnomocnikiem dziekana ds dydaktycznych) oraz opiekunem roku dr Małgorzatą Czarną odbędzie się w dniu 30 września 2013r.  (poniedziałek) o godz. 11:00 w Auli Kompleksu Edukacyjno Badawczego Biotechnologii przy ul. F. Joliot Curie 14a.

 

  • Spotkanie dla studentów I roku studiów II stopnia odbędzie się w tym samym dniu i  miejscu o godz. 10:00

Aktualności