Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Spektrofotometr NanoPhotometr P-Class - warsztaty

 

 

Podczas zajęć warsztatowych przedstawione zostaną m.in. zagadnienia związane z nanotechnologią pomiaru DNA/RNA/Oligo/Białek, sond fluorescencyjnych: dsDNA-Dye, ssDNA- Dye, RNA-Dye, Oligo-Dye, Białko-Dye, gęstości komórek OD600, stopnia czystości 280/260, Absorbcji, %Transmisji, pomiarem przy jednej lub wielu długościach fali, kinetyką ∆Abs*współczynnik/min., itp. W czasie warsztatów będzie możliwość przeprowadzenia samodzielnych pomiarów własnych prób biologicznych  przy użyciu  NanoPhotometru P-Class, spektrofotometru do pomiarów w nanokropli w objętości 0,3 μl próby (bez użycia kuwet oraz uprzedniego rozcieńczania prób).

Warsztaty odbędą się 21.05.2014 w siedzibie Wydziału Biotechnologii, ul. F. Joliot-Curie 14a, s. 30 (parter) w godzinach 10:00-13:00.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach warsztatowych proszone są o wysyłanie zgłoszeń na adres: ajaromin@ibmb.uni.wroc.pl lub mzemanek@a-biotech.pl. Ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

Aktualności