Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium Wydziałowe 14.03.2017.

14.03.2017, godzina 9:15, sala 1.03.

„Niekanoniczna rola lumikanu”

dr Katarzyna Pietraszek-Gremplewicz,
Zakład Patologii Komórki.

Molekularny model struktury lumikanu (Kao et al., 2006)

Molekularny model struktury lumikanu (Kao et al., 2006)

 

 

 

Aktualności