Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe

28.02.2017, godzina 9:15,  sala 1.03.

„Analiza dynamiki replisomów w trakcie cyklu komórkowego Mycobacterium smegmatis”.

mgr Damian Trojanowski

Promotor:  prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

Zakład Mikrobiologii Molekularnej

Szczep M. smegmatis ParB-mCherry/DnaN-EGFP analizowany w mikroprzepływowej mikroskopii fluorescencyjnej.

Szczep M. smegmatis ParB-mCherry/DnaN-EGFP analizowany w mikroprzepływowej mikroskopii fluorescencyjnej.

 

Aktualności