Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe

31.01.2017 godzina 9:15 sala 1.03

„Badania molekularnych interakcji i dynamiki w błonie cytoplazmatycznej”

dr Tomasz Trombik

Zakład Biofizyki

Schemat organizacji błony cytoplazmatycznej (za He i Marguet, 2011).

Schemat organizacji błony cytoplazmatycznej (za He i Marguet, 2011).

Aktualności