Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe

Termin: wtorek 11.10.2016 o 9.15 w sali 1.05

Studentka: Renata Skibior-Błaszczyk

Temat pracy: „Proteazy niezależne od ATP w mitochondriach A.thaliana: identyfikacja  i charakterystyka. Proteazy jako potencjalne regulatory składu  fosfolipidowego błon  mitochondrialnych”

Zakład Biologii Molekularnej Komórki
Promotor: Prof. dr hab. Hanna Jańska

 

Aktualności